รถเมล์สาย140ขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์รถไฟฟ้าช่วง16.30-17.00ไม่มีรถเลย รถขาดระยะ รอนาน ถ้าปรับปรุงม่ได้ไม่สมควรมาให้บริการนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)