รถเมล์สาย136 ขาดระยะแต่พอมามา2คันติดกัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถที่คิวเฮ้าส์ อโศก วันที่1 เวลา19.00น รอรถ1.40ชม. วันที่2 เวลา 18.00น. รอรถ1.20ชม.แต่พอมามาติดกัน อยากให้ทางขสมกเพิ่มรถเสริมเนื่องจากมีผู้ใช้รถเมล์สายนี้เป็นจำนวนมาก ข้อเสนอแนะอยากให้รถสาย2ที่ไปศูนย์สิริกิตฯแวะรับผู้โดยสารจากแยกอโศกด้วย