รถเมล์สาย13 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย13 รอบ5.50 11/12/62 ผ่านป้ายห้วยขวางหน้าตลาดห้วยขวาง ไม่ทราบว่ารีบหรืออะไรยังไง ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย เหยียบคันเร่งหนีผู้โดยสาร คือปกติก็รอนานอยู่แล้ว ยังทำแบบนี้อีก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ