รถเมล์สาย13

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่าทางขนส่งเดินรถที่4 อู่คลองเตยมีตารางปล่อยรถส่ย13 อย่างไรค่ะ ตอนนี้เวบา 12.47 นาทีแล้ว รอรถป้ายตรงข้ามอู่มาประมาณ 1ชม.แล้ว ยังไม่มีรถออกมาเลย โดยขณะรอ มีสาย 136 มาแล้วประมาณ 4คันด้วยกัน สาย195 1คัน นานไปไหมค่ะ?ทำอะไรกัน? นอกจากนี้ระหว่างรอรถสาย13 เลี้ยวเข้าอู่ไปแล้ว 2 ถึง 3คัน อยาถามคืออะไร? ประชาชนต้องไปทำงาน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจราณา จัดสรร ปรับปรุงการปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ