รถเมล์สาย115 กระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่ดี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย115สวนสยาม-สีลม เวลาประมาณ16.30-17.00 ขึ้นรถเมล์จากบ่อนไก่ไปสีลม ซึ่งไม่ทราบราคาค่าโดยสารจึงถามกระเป๋ารถเมล์ กระเป๋ารถเมล์เหวี่ยงหน้าใส่แล้วบอกว่าถามมากรำคาญ พอเดินมาเก็บเงินอีกรอบก็พูดว่าไม่เคยนั่งไงรถเมล์หรือนั่งแต่เครื่องบิน ซึ่งมีลักษณะอาการมึนเมา รบกวนให้ตักเตือนอย่างมากด้วยค่ะ กระเป๋ารถเมล์ผู้หญิงสูงอายุตัวเล็กๆ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 115 พกส.แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ