รถเมล์สาย 95 ก ไม่ยอมรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากป้ายเดอะมอลล์-แฮปปี้แลนด์ วันนี้เวลา 16.00น. รถเมล์สาย 95ก จอดรับ-ส่งที่ป้ายแฮปปี้แลนด์ รถ้มล์ได้ปิดรับผู้โดยสารไปแล้ว แต่รถยังติดอยู่ทีาป้าย อาจจะเลยป้ายมาไม่เกิน 5 ก้าว ดิฉันก็วิ่งไปหารถ ซึ่งวิ่งมาทางด้านหน้าเลย คนขับต้องเห็นแน่นอนค่ะ แต่ไม่ยอมเปิดประตูให้ขึ้น แล้วก็ขับออกไป ทั้งๆที่ผู้โดยสารถือของอยู่เต็มมือ ถ้าได้ขึ้นรถก็จะได้นั่งพักบ้างนะค่ะ ไม่ทราบเป็นอะไร ถึงไม่อยากรับผู้โดยสารค่า หรือว่าขับรถฟรีแล้วเล่นตัว ไม่รับก็ได้? เหตุการณืครั้งนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำเสียงลือ เสียงเล่าอ้างว่ารถเมล์ฟรี แต่ไม่รับคน?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ