รถเมล์สาย 95ก ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 11-9711(1-40065)[95ก] และ 11-9746(1-40421)[95ก] (ตัวเลขจาก GPS แอพ Viabus) ไม่จอดรับผู้โดยสาร ณ ป้ายไทวัสดุนวมินทร์ รถนานๆทีจะมาครั้งนึงแต่ไม่จอดรับผู้โดยสาร มีการมองเห็นแต่ก็ยังไม่จอด หวังว่าทางองค์กรจะอบรมพนักงานได้ดีกว่านี้ ราคาค่าโดยสารก็ขึ้น กรุณาพัฒนาคนในองค์กรให้มากขึ้นตามราคาที่เพิ่ม หวังว่าจะไม่พบรถเมล์ที่ไม่จอดรับผู้โดยสารอีก เดือดร้อนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ