รถเมล์สาย 93 ติดเครื่องรถไว้ตลอดเวลา สร้างมลพิษ และเปลื้องน้ำมัน เคยโทรไปแจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดไว้บนรถ แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ดิฉันพักอาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ทุกเช้าและเย็นจะออกไปตลาดและสวนสาธารณะที่อยู่ตรงข้ามอู่รถเมล์ 93 และพบว่า รถจะติดเครือ่งไว้ตลอด ทั้งรถที่เป็นคิวออก และรถที่ไม่ใช่คิวที่จะออก เคยโทรไปแจ้ง ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ติดไว้่บนรถ เป็นเบอร์มือถือ โดยแจ้งรายละเอียดวัน เวลา และเลขรถที่ติดเครื่อง เจ้าหน้าที่ที่รับสายแจ้งว่า เคยกำชับนายท่าแล้ว แต่เขาจะแจ้งนายท่าอีกครั้ง และแจ้งว่า รถบางคันถ้าดับเครื่องแล้ว จะสตาร์ทติดยาก !!!! น้ำมันได้มาฟรี? หลังจากวันนั้น ก็พบว่า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง รถเมล์ก็ติดเครื่องเหมือนเดิม ผ่านมา 1 ปี นับจากวันที่เคยโทรแจ้งครั้งแรก ต้องการสอบถามว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือ ดิฉันควรจะถ่ายเป็นคลิป แล้วนำไปร้องเรียนที่อื่น ร้องเรียนที่ไหนดีค่ะ? คนที่มาเดินตลาดและมาวิ่งออกกำลังที่สวนสาธารณะ ต้องสูดดมมลพิษตลอดเวลา ช่วยเห็นใจด้วยนะคะ