รถเมล์สาย 91 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 9.50น. ที่ป้ายรถเมล์หมู่บ้านเศรษฐกิจซอย 44 รถสาย 91 เลขข้างรถ 656095 ขับตามรถสองแถวมาพอใกล้จะถึงป้าย รถคันดังกล่าวได้ทำการแซงรถสองแถวตรงบริเวณป้ายรถเมล์พอดี ผมได้ทำการโบกแล้ว รถคันดังกล่าวก็ไม่ชิดซ้ายจอดรับคาดว่าน่าจะคิดว่าผมโบกรถสองแถว ซึ่งรถคันดังกล่าวไม่ควรแซงหน้ารถอื่นในขณะที่กำลังจะเข้าป้ายรถเมล์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ