รถเมล์สาย 82 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายวงเวียนใหญ่โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 25 มิ.ย. 64 เวลา 8.05 เลขข้างรถ 5-40498 ออกเลนขวาสุดถนนสี่เลน จะให้ผู้โดยสารเสี่ยงชีวิตไปขึ้นรถเมล์

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ