รถเมล์สาย 77 (น้ำเงิน)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันเสาร์ที่ 22/2/2563 ผมกดออด(รถเมล์แอร์ สีน้ำเงิน สาย77) เพื่อจะลงป้ายอาคารปัญจธานี แต่รถเมล์ไม่ยอมจอดป้ายครับ เลขข้างรถ 4-4028 ไม่ทราบว่าคนขับรถเมล์มีสิทธิ์พิจารณาว่าจะจอดป้ายไหนได้หรือไม่ ใช่หรือไม่ครับ หวังว่าคนขับรถคันนี้คงได้รับบทลงโทษ และผมคงได้ทราบการลงโทษนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่หากคนขับรถมีสิทธิ์พิจารณาว่าจอดป้ายไหนก็ได้ โปรดแจ้งมายังผม เพื่อจะได้ขอโทษด้วยครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ