รถเมล์สาย 76 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลาประมาณ 07:10 น. รถเมล์สาย 76 จำหมายเลขรถไม่ได้ ขับออกเลนขวาสุดก่อนจะถึงป้ายวัดเลา ซึ่งมีผู้โดยสารโบกเรียกอยู่หลายท่าน แต่พนักงานขับรถไม่มองผู้โดยสารเลย รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกวดขันวินัยให้กับพนักงานขับรถด้วยนะครับ เป็นพนักงานขับรถต้องมองผู้โดยสารด้วยนะครับ ไม่ได้มองทางอย่างเดียว ถ้ากลัวรถติดไปทำอาชีพอื่นเถอะครับอย่ามาขับรถโดยสารเลยครับ มันเป็นภาระของผู้โดยสารรถสาธารณะอย่างผม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ