รถเมล์สาย 7 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งๆที่โบกเรียก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลา 14.00 ณ หน้าปากซอยเพชรเกษม 19/1 ขณะยืนรอรถเมล์สาย 7 พอเห็นรถมาโบกเรียกแล้วไม่จอด หมายเลขข้างรถ 6-50191 ช่วยอบรมตักเตือนคนขับให้ปรับปรุงการให้บริการให้ดีกว่านี้ด้วยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ