รถเมล์สาย 68 เลขข้างรถ 5-40083 ไม่รอรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เมื่อเวลา 19:00 น. ได้รอรถเมล์สาย 68 ที่ป้าย brt ราชพฤกษ์ พอรถเมล์สาย 68 เลขข้างรถ 5-40083 มาถึงที่ประตู brt ราชพฤกษ์ขับเร่งเครื่องอย่างไว ไปจอดตรงที่จะเลี้ยวติดไฟแดง ปล่อยให้ผู้โดยสารบนรถลง แต่ไม่รับผู้โดยสารที่รออยู่ที่ป้ายขึ้น มีผู้โดยสารอยู่ประมาณ 4 คน คือถ้าจะขับรถแบบนี้ ลาออกไปเถอะนะ รอรถก็นานอยู่แล้ว พอรถมาคนก็เยอะ ฝากไปตักเตือนคนขับรถด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ