รถเมล์สาย 59 ไฟเบรคไม่ติด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 59 สีแดง เลขข้างรถ 1-40297 ไฟเบรคไม่ติดเลย อันตรายสำหรับรถที่ตามหลังมาก รบกวนให้หยุดวิ่งทันทีและแก้ไขด้วยครับ ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจสอบทุกคัน และทุกวันก่อนออกจากอู่ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ