รถเมล์สาย 505 สีส้ม รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 505 สีส้ม รอนานมากเลยค่ะ รอเป็น 30-40 นาที รอยออกแต่ละคันกี่นาทีคะ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ