รถเมล์สาย 29 จอดอยู่ต้นสายแต่ไม่ให้ขึ้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 29 มี.ค.62 เวลา 6.02 น.ดิฉันเห็นรถเมล์สาย 29 จอดอยู่ริมคลองหัวลำโพงซึ่งเป็นต้นสาย จึงเดินไปเพื่อจะขอขึ้นรถ ขณะนั้นคนขับอยู่นอกรถและปิดประตูรถ มีพนักงานเก็บสตางค์อยู่บนรถ คนขับก็บอกว่ารถเสีย ให้ไปขึ้นรถที่ป้ายด้านในหัวลำโพง รถยังไม่ออก ดิฉันจึงต้องเดินข้ามถนนเพื่อไปยังป้ายรถเมล์ และดูข้อมูลผ่านแอป via bus ก็ไม่เห็นมีรถคันอื่นเข้ามา ลองรอประมาณ 10 นาที คนคันดังกล่าวก็วนมารับผู้โดยสาร สรุปคือรถก็ไม่ได้เสียอย่างที่บอกแล้วทำไมต้องไม่ให้ขึ้นด้วย พูดว่ารถเสียเพื่อ...? ให้ตัวเองดูดี ไม่มีความผิด? มีกฏด้วยหรอว่าไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นตรงริมคลอง? ซึ่งมันเป็นป้ายต้นสายหรือสุดสายดิฉันไม่ได้ไปโบกกลางทางขณะที่รถวิ่ง รถก็มีน้อยมากบางวัน ข้อมูลรถ สาย 29 หมายเลขข้างรถ 1-50303 ทะเบียน 11-9236

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ