รถเมล์สาย 26 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย 26 หน้ารพ. พญาไท 2 รถหมายเลข 44081 ทะเบียน 12-5229 ไม่จอดรับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.ได้รับทราบเรื่องเเล้วจะได้ดำเนินการเรียกพนักงานดังกล่าว มาอบรมตักเตือนและกำชับให้มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการรับส่งผู้โดยสารโดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ