รถเมล์สาย 25(แอร์) ไม่หยุดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 22.35น. รถเมล์สาย 25 (แอร์) ขาเข้าเมือง ไม่หยุดรับผู้โดยสารที่ป้ายหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขรถ 3-44030 หมายเลขทะเบียนรถ 12-4827 มีรูปถ่าย และแคปหน้าจอแอพเวียบัสไว้เป็นหลักฐาน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ