รถเมล์สาย 195 รถขาดระยะนานมากในช่วงเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2 ยืนรอรถโดยสารรถเมล์สาย 195 ป้ายเขียว จากฝั่งสุขสวัสดิ์ 44 (ซอยวัดสารอด) เพื่อเดินทางข้ามสะพานภูมิพล มายังพระราม 3 ตรวจสอบได้ครับ มีสายนี้สายเดียวให้บริการในเส้นทาง ตั้งแต่ยังไม่ 6 โมงเช้า จนถึง เวลา 7.48 น. จึงได้ใช้บริการ โดยได้โทรสอบถามไปยังบริการ CALL CENTER 1348 เวลา 7.30 น. เพื่อสอบถามรถยังให้บริการอยู่หรือไม่ ยืนยันยังให้บริการและจะตามให้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าถูกบันทึกจากที่ทำงานเนื่องจากมาสาย ถึงที่ทำงานเวลา 8.35 น. เวลาเข้างาน 8.00 น. ซึี่งปกติเรารอรถเมล์สายนี้นานมากอยู่แล้วประมาณครึ่งชั่วโมง ต่อคัน อยากให้เห็นใจสักนิดหากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ควรจัดรถตามความเหมาะสมหรือเพิ่มสายรถวิ่งให้บริการข้ามสะพานภูมิพล หวังว่าจะรับฟังจะขอบคุณ ในน้ำใจที่มีครับ