รถเมล์สาย 182 กับ 122 ส่งไม่ถึงที่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 182 กับ 122 ส่งไม่เคยถึงที่ครับ ตอนจะขึ้นบอกว่าไปหน้าราม พอถึง the mall ก็บอกหมดระยะแล้ว ช่วยอธิบายทีครับ โดนมาหลายครั้งแล้ว