รถเมล์สาย 15 เลข 5-40413 ตะโกนด่าลูกค้า ขับรถเร็ว จอดไม่ตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนคนขับรถเมล์สาย 15 สีแดงเลข 5-40413 ตะโกนด่าลูกค้าเสียงดัง ขับรถเร็ว จอดไม่ตรงป้าย รบกวนตักเตือนด้วยค่ะ ถ้าไม่มีใจรักบริการจริงก็อย่าให้มาขับเลยค่ะ ไปทำหน้าที่อื่นนะคั จะทำให้ประชาชนไม่เยากขึ้นรถเมล์ ขอบคุณที่รับฟังความคิดเห็นค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ