รถเมล์สาย 147R ไม่จอดที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทะเบียน 16-8181 เวลาประมาณ 20:23 ยืนแทบจะต้องลงไปยืนในถนนแล้วก็ยังไม่จอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)