รถเมล์สาย 147 เสียบ่อยมากๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมย์สาย 147 สภาพรถแย่มากๆค่ะ และเสียเป็นประจำ ทำให้ผู้โดยสารต้องลงกลางทาง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพรถด้วยค่ะ

เรียนท่านผู้โดยสารรถสาย 147 ก่อนอื่นต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ต้องประสบปัญหากับรถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวที่ีมีสภาพรถไม่สมบูรณ์เกิดเสีย เป็นเหตุให้ผู้โดยสารต้องลงกลางทาง ขสมก. จึงได้ประสานงานกับบริษัท วิริยะวงศ์รถร่วมบริการ จำกัด สาย 147 ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตรวจเชกสภาพความสมบูรณ์ของตัวรถก่อนนำรถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี สะดวก มารยาทดี สะอาด ปลอดภัย และขสมก.จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสภาพรถเป็นประจำทุกๆปีๆละ 2 ครั้ง พร้อมอบรมพนักงานประจำรถด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ edit reply

เรียนท่านผู้โดยสารรถสาย 147 ก่อนอื่นต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ต้องประสบปัญหากับรถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวที่ีมีสภาพรถไม่สมบูรณ์เกิดเสีย เป็นเหตุให้ผู้โดยสารต้องลงกลางทาง ขสมก. จึงได้ประสานงานกับบริษัท วิริยะวงศ์รถร่วมบริการ จำกัด สาย 147 ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตรวจเชกสภาพความสมบูรณ์ของตัวรถก่อนนำรถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี สะดวก มารยาทดี สะอาด ปลอดภัย และขสมก.จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสภาพรถเป็นประจำทุกๆปีๆละ 2 ครั้ง พร้อมอบรมพนักงานประจำรถด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ edit reply

เรียนท่านผู้โดยสารรถสาย 147 ก่อนอื่นต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ต้องประสบปัญหากับรถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวที่ีมีสภาพรถไม่สมบูรณ์เกิดเสีย เป็นเหตุให้ผู้โดยสารต้องลงกลางทาง ขสมก. จึงได้ประสานงานกับบริษัท วิริยะวงศ์รถร่วมบริการ จำกัด สาย 147 ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตรวจเชกสภาพความสมบูรณ์ของตัวรถก่อนนำรถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี สะดวก มารยาทดี สะอาด ปลอดภัย และขสมก.จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสภาพรถเป็นประจำทุกๆปีๆละ 2 ครั้ง พร้อมอบรมพนักงานประจำรถด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ edit reply