รถเมล์สาย 137 จาก ป้าย ศูนย์หนังสือม.ราม ไปป้าย วัดพระราม9

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จริงๆแล้วยังเป็นป้ายหอสมุดเหมือนเดิม หรือเปลี่ยนเป็น ป้าย ราชมังคลากีฬาสถาน เพราะปกติจ่าย 13 บาท แต่วันนี้กระเป๋ารถบอก 15 บาท บอกว่าเป็นป้ายกกท.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและพระราชบัญญัติขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามอัตราตามตารางเส้นทางที่กำหนด เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบผู้ใช้บริการต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)