รถเมล์สาย 107 และสายอื่นของเขต 1 เป็นอะไร...ทำไมไม่ชอบจอดป้าย รด.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 เวลา 18.38 น. รถเมล์ครีมแดงสาย 107 หมายเลขทะเบียน 12-0842 เลขข้าง 1-50516 ไม่จอดรถรับผู้โดยสารที่ป้ายศูนย์ฝึก รด. ที่ต้องการเดินทางไปคลองเตย ลักษณะการขับรถของ พขร. เดินรถในช่องทางที่ 3 ของทางคู่ขนานถนนวิภาวดีฯ โดยไม่จอดชะลอ หรือสังเกตผู้โดยสารที่ยืนรอรถที่ป้ายรถเมล์ ด้วยเหตุนี้ ผู้โดยสารจึงแก้ไขปัญหาโดยการเดินทางมารอที่ป้ายรถเมล์ ม.หอการค้าไทย ซึ่งเป็นป้ายรถเมล์ที่ใหญ่กว่า...มันใช่เรื่องหรอ? ขอเรียนสอบถามว่า พนักงานขับรถของเขตเดินรถที่ 1 ทำไมชอบขับรถวิ่งขวา เมื่อวานก็สาย 555 ชอบวิ่งขวา ไม่ชอบจอดรอผู้โดยสาร อย่าอ้างว่ามีรถร่วมหรือรถอื่นจอดขวาง เพราะถ้าขับชะลอช้าๆ ยังไงก็โบกทัน / ตอบกลับด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ