รถเมล์ร้อน สาย 29 ไม่จอดป้าย จุฬาลงกรณ์ 11 เวลา 23.50 น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ร้อน สาย 29 เลขรถ 11-9636 เลขทะเบียน 1-50351 ไม่ได้เข้าจอดป้ายจุฬาลงกรณ์ 11 แม้จะโบกก่อนรถถึงป้าย อาจเป็นเพราะบริเวณดังกล่าวไม่มีไฟส่องสว่าง คนขับจึงไม่ได้ชะลอรถ เห็นว่าควรเพิ่มไฟให้กับป้าย หรือคนขับควรชะลอดูผู้โดยสารเล็กน้อย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ