รถเมล์ฟรีไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ฟรีวิ่งรับส่งคนไปสนามหลวง เลขทะเบียน 12-0806 กทม. ไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งที่วิ่งเลนในสุด ตรงถนนบรมราชชนนี เวลา 16.50 น. แล้วเขียนป้ายฟรีทำไม