รถเมล์ฟรีสาย60เบอร์ด้านหลังน่าจะ8021เวลา22.10ไม่เข้าป้ายกองสลากเก่า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
21/1/58 รอรถเมล์สาย60หน้ากองสลากเก่า ตั้งแต่3ทุ่มยังไม่ครึ่ง จน4ทุ่ม10นาที รถเมล์ฟรีสาย60วิ่งมาจากสนามหลวง พอโค้งกองสลากกลับออกขวา ทั้งๆที่ป้ายมีแค่สาย70รับส่งผู้โดยสาร เลยออกไปโบกสาย60 ก็ไม่เข้าป้าย กรุณาปรับปรุงการบริการด้วยครับ และอยากทราบว่าทำไมไม่เข้าป้ายครับ ส่าย2 47 59 เขาก็เข้าตลอด จน4ทุ่มครึ่งยังไม่มีรถมาเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นขอมูลจัดอบรมพนักงานให้ตระหนักต่อหน้าที่เป็นพนักงานบริการที่ดี และตรวจสอบหาผู้กระทำผิดหากตรวจสอบพบว่าพนักงานมีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.