รถเมล์ปรับอากาศ สีเหลือง สาย 30 วันที่ 30 ต.ค. 2561 ขับแข่งกันมา2คัน อยู่เลนนอกไม่จอดรับผู้โดยสารหน้าคอนโดลุมพินี พาร์คปิ่นเกล้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเวลา 7.45 น. ซึ่งมีผู้โดยสารต้องการขึ้น หลายคน มีนักเรียนด้วย เป็นอะไรที่แย่มาก ปล่อยมาได้ติดๆกัน แถมไรจรรยาบรรณในการให้บริการ ไม่ห่วงว่าเด็กและผู้โดยสารรอมาแล้วตั้งนาน และทำให้ไปทำงานสาย แย่มากๆ คันหลังรถโล่งแต่ก็พยายามแซงคันหน้า คันหน้าก็พยายามขับหนี อบรมการให้บริการให้มีจิตสำนึกของการบริการให้มากขึ้นด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ ปอ.30 ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ เบอร์รถ ทะเบียนรถ จะได้เรียกผู้กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ