รถเมล์ช้ามาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ยืนรอครึ่งชม.แล้วยังไม่มีผ่านมาซักคัน เราออกจากบ้านเร็วเพราะเผื่อเวลาแต่รอนานมากก็ยังไม่มา อยากรู้ว่าปล่อยรถเมล์ห่างกันกี่นาที แล้วช่วยแก้ไขหน่อยได้มั้ยคะ คือรอนานมากจริงๆค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ