รถเมล์จากศึกษาภัณฑ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจากศึกษาภัณฑ์ ไปรถไฟฟ้า BTS

ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก) เนื่องจากไม่ทราบว่า ศึกษาภัณฑ์ ไปรถไฟฟ้า BTS ไหนครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ