รถเมล์คิดราคาเกิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ขึ้นรถเมล์สาย522 เลขข้างรถ1-900021 จากแยกพงษ์เพชรมาลงม.เกษตรศาสตร์ ประตูงามวงคงาน1. ปกตืจะต้องจ่าย11บาท แต่วันนี้กระเป๋าคิด13บาทครับ ทั้งๆที่ไม่ได้ลงประตูฝั่งพหลโยธิน ตอนนี้ขึ้นราคาแล้วหรอครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ.522 คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเก็บค่าโดยสารตามกำหนดให้ถูกต้อง ราคา 11 บาท ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร หากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีก จะไดสอบสวนลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ