รถเมล์ควันดำ สาเหตุมลพิษ ตายผ่อนส่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ร้อนสีครีมแดง สาย 82, 68, 195 ปล่อยควันดำเยอะมาก เป็นสาเหตุของฝุ่นละอองตอนนี้เลย อยากให้รีบแก้ปัญหา จะขึ้นค่ารถช่วยดูคุณภาพและบริการด้วย ตายผ่อนส่งทุกวันทั้งผู้โดยสารและพนักงานขององค์กรคุณ

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมสภาพรถจนกว่าควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำรถออกวิ่งบริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ