รถเมล์ขึ้นจากศูนย์ฝึกรด ถ วิภาวดี ไปยัง รถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรีย์ชัย

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามสายรถเมล์ขึ้นจากศูนย์ฝึกรด ถ วิภาวดี ไปยัง รถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรีย์ชัย จะอร์ รึไม่มีแอรืก้ได้ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งสาย 24 27 ได้เลยครับ สอบถามเส้นทางแนะนำบริการที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด