รถเมล์ขาวแดง สาย 96 วิ่งผ่านลาดพร้าว ช่วงเช้า ควันเยอะมาก ร้องเรียนหลายครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ