รถเมลสาย122 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมลสาย 122 ป้ายทะเบียน 16-8036 ไม่จอดรับผู้โดยสาร วิ่งเลนขวา ป้ายแยกเหม่งจ๋าย วันอังคารที่ 2 มกราคม เวลา 17.50 น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)