รถเมลล์สายไฟฟ้าสาย 14

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอนานมากๆๆ รอตั้งแต่ 6:30-7:30 รถยังไม่มาเลย ตามที่ข้อมูลของ smiles bus แจ้งว่าออกทุกๆ 10 นาที นี้คือผิดตามข้อตกลงที่แจ้งทาง ขสมก ไหม ทำไม่ไม่มีการแก้ไขครับ สำควรต้องมีบทลงโทษ และหากทำไม่ได้คงรจะให้เอกชนรายอื่นมาทำงานแทนครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)