รถเมย์ไม่เข้าจอดที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 19.22 น. รถเมลย์สาย 36 ขับเลนขวาสุด จำนวน 2 คัน ไม่เข้าจอดป้ายหน้าคณะบัญชีจุฬา ทั้งที่บนป้ายที่นั่งรถรถเขียนไว้ชัดเจนว่า มีสาย 36 zจอดที่ป้ายนี้ โทรไปแจ้งพนักงาน 1348 พนักแจ้งว่า คุณนั่งผิดป้าย ต้องย้อนไปนั่งป้ายก่อนหน้า และบอกว่า ตรวจสอบไม่ได้ว่า เป็นรถคันไหน ทำอะไรไม่ได้ เข้าใจนะ สุดยอดจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 36 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ