รถเมย์สาย543-543ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์รอนานมากรอเป็นชัวโมงรถยังไม่มาเลยช่วยเพิ่มสายรึเพิ่มรถด้วยแล้วมีสายเดียวที่จอดป้ายรัชโยธินรถมีไม่พอหรอคนรอเยอะมากแต่รถไม่มีจอด