รถเมย์สาย36ก ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ05.10 บ่อยครั้งที่รถเมย์สาย36กขับผ่านบริเวณป้ายตรงข้ามตลาดอินทรักษ์ แต่กลับแซงขวาออกไปไม่จอดป้าย เนื่องจากช่วงนั้นจะมีรถเมย์สายอื่นมาจอดป้ายกันติดๆสามถึงสี่คัน แต่หนูมารอที่ป้ายตั้งแต่ตีห้า แล้วถ้าจะรอคันใหม่ผ่านมาอีกก้อตีห้ครึ่ง เสงเพราะรอตั้งนานแล้วไม่ได้ขึ้นค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ