รถเมย์/ม่จอดป้ายโดยเจตนามองข้ามผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์ลมสีแดง สาย 510/1-19 เลขที่รถ 11-9990 1-40080 อ้างอิงจากแอพ viabus ตั้งใจไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายตรงข้าม ม.พิพรพงษ์2 เวลา 19.30 ทั้งที่โบกเรียกตั้งแต่ระยะไกลที่พอสังเกตุเห็นได้จนเข้าใกล้ป้ายก็ไม่ยอมจอด คนในรถไม่แน่น รถบนถนนไม่เยอะ ไม่ทราบถึงเจตนาของคนขับว่า ไม่มีจรรยาบรรณผู้ขับและความเห็นใจผู้โดยสารในการเดินทางสาธารณะ มีโอกาสทำให้ผู้โดยสารเสียโอกาส และทำให้ภาพลักษณ์ของ บขส.ดูไม่ดี อยากให้มีการกล่าวตักเตือนกับทางคนขับเพราะไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรณ์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)