รถเมย์กิริยามารยาทแย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 39 ป้ายทะเบียน 7371 กิริยาแย่มากเลย ทั้งคนขับและกระเป๋ารถเมย์เลย

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก.ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว ด้วยรถโดยสารสาย 39 นั้น มีให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก รบกวนขอรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น วันที่/ เวลา/ สถานที่เกิดเหตุ/ เบอร์ข้างรถ /หมายเลขทะเบียนรถ(ต้องมีหมายเลข 6 หลักท่านแจ้งมา 4 หลัก) /หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การได้อย่างถูกต้อง (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.