รถออกตัวเร็ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปรับอากาศสีขาว 140 5-90024 ออกตัวเร็วมาก ผู้โดยสารยังขึ้นไม่เรัยบร้อยก็จะกระชากประตูปิดแล้ว แถมทำท่าจะออกรถอีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสาร(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ