รถสาย95ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 26 มี.ค. เวลาประมาณ 6:25 นาที ได้โบกรถสาย95 บริเวณตรงข้ามตชาดอินทรารักษ์ แต่นถเมล์ก็เปิดไฟกระพิบแล้วออกขวาไป ทั้งๆที่รถก็ว่าง ต้องให้ผู้โดยสารรอรถคันต่อไปซึ่งรถแน่นกว่าคันที่ผ่านไปมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ