***รถสาย536*** ขับเร็ว อยู่เลนขวา ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
***รถสาย536*** ขับเร็ว อยู่เลนขวา ไม่จอดรับผู้โดยสาร ผู้โดยสารไม่เต็มรถทีที่ว่างเยอะ เลขทะเบียน ทะเบียนที่พบในvia bus 12-5361/3-44187 ช่วงเวลาที่พบปัญหา 20.08 น วันที่10/7/2563 ป้ายสถานีศรีอยุธยา รบกวนตรวจสอบและขอทราบผลค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ