รถสาย510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย510 จากธรรมศาสตร์-อนุสาวรีย์มาติดกันประมาณ6-7คัน ภายในเวลา16.00-17.00 แต่กลับติดป้ายขึ้นโทลล์เวย์หลักสี่ทุกคัน แล้วคนที่ต้องการลงป้ายวัดเสมียนต้องทำอย่างไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ