รถสาย 97 เลขทะเบียนรถ I 4-9058 หยุดรถในบริเวณเส้นทะแยงห้ามหยุดรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 5 มีค. 2563 เวลา 9.27 น. บริเวณหน้าซอยประดิพัทธ์ 1 รถปรับอากาศสาย 97 เลขทะเบียน I 4-9058 ได้จอดถรถบนบริเวณเส้นทะแยงห้ามหยุดรถหน้าปากซอย โดยอ้างว่า ติดรถยนต์ด้านหน้า ผมเดินออกไปจากรถยนต์ของผม และแจ้งคนขับไปว่า หากคุณเห็นว่ารถติด คุณก็ควรจะต้องเว้นระยะ ไม่จอดบนเส้นทะแยงห้ามหยุดรถและกีดขวางรถคันอื่นๆ สร้างความเดือดร้อนกีดขวางรถของผมและรถคันอื่นๆ ไม่สามารถออกไปได้ เดิมผมคิดว่าจะไม่ออกไปตักเตือน แต่คิดว่าหากปล่อยไว้ก็จะยังคงขาดวินัย ไร้สำนึก และก็จะยังทำนิสียเช่นนี้ต่อไปเรื่่อย จึงขอความกรุณา ขสมก.ช่วยว่ากล่าวตักเตือนให้คนขับรถคนดังกล่าว และของบริษัททุกๆ คนเ คารพกฎระเบียบและวินัยจราจรด้วย หากคนไทยทุกคนรักษาระเบียบวินัยการจราจร ก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนอื่น ผมทราบว่า จิตสำนึกของคนไร้ระเบียบวินัย แก้ไขยาก แต่ผมก็พร้อมที่จะรณรงค์ต่อไป ผมขอความอนุเคราะห์แจ้งตอบกลับอีเมล์นี้ของผมด้วย และหากต้องการรูปถ่ายรถเมล์สายดังกล่าวขณะทำผิดกฎจราจร สามารถเขียนมาขอผมได้ครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก.ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังเจ้าของผู้ประกอบการ(บริษัทบีเอ็นจีวีโลจิสติกส์ จำกัด)ให้กำชับ ตักเตือน พนักงานขับรถโดยสารมินิบัสสายปอ.97-13 ทะเบียน 14-9058 ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย ไม่ขับแข่งแซงกัน หรือชะลอถ่วงดึง หรือจอดทับเส้นจราจร หรืออื่นใด อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากพบพฤติกรรมหรือพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป