รถสาย 77 รอนานทุกวันเลยค่า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 77 เวลาประมาณ 20.10 น ขาดระยะตลอดเลย รอเป็นชั่วโมงเลยค่ะ และเป็นแทบทุกวัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)