รถสาย 75 ไม่จอดรับ จอดเลยป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 75 โบก 2 รอบ ตั้งแต่เห็นรถไกลๆ และพอใกล้ก็โบกอีก แต่ก็ยังวิ่งออกเลนขวา เหมือนไม่มองผู้โดยสารที่ยืนรออยู่ พอใกล้ป้ายเหมือนเพิ่งมองเห็นว่ามีคนโบกก็เลี้ยวเข้าเลนขวาแต่มันก็เลยป้ายไปไกลแล้ว เป็นแบบนี้หลายรอบแล้วค่ะ ป้ายตรงข้ามพุทธบูชา 38

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ